Terms and Conditions
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (AZ "ÁSZF") - LuckyLotto.hu

Utolsó frissítés: 2016. Június 20.

A KÖVETKEZŐKBEN LEĺRT MEGÁLLAPODÁS (A "MEGÁLLAPODÁS") JOGSZERŰEN ÉRVÉNYESSÉ VÁLIK A PLAYUKINTERNET N.V. (A "TÁRSASÁG") ÉS ÖN KÖZÖTT. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN MEGÉRTETTE A BENNE FOGLALTAKAT, MIELŐTT A WEBOLDALT ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VESZI. AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉTSÉGE TÁMAD A MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ JOGOKAT VAGY KÖTELEZETTSÉGEKET ILLETŐEN, KÉRJÜK KONZULTÁLJON EGY JOGTANÁCSOSSAL.

A “BEKÜLDÉS” VAGY “ELFOGADOM” LEHETŐSÉGRE KATTINTÁSSAL ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL ELISMERI, HOGY AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELOLVASTA ÉS MEGISMERTE, AZOKAT SZABAD AKARATÁBÓL BELEEGYEZŐEN ELFOGADTA, VALAMINT FENNTARTÁSOK NÉLKÜL, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI ŐKET. TOVÁBBÁ BELEEGYEZIK AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓBA, MELLYEL SZERZŐDÉSEKET KÖTHET ÉS LEMOND AZON JOGOKRÓL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL, MELYEK BÁRMELY JOGHATÓSÁG VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAI SZERINT, EREDETI (NEM ELEKTRONIKUS) ALÁĺRÁST KÖVETELNEK.

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WEBOLDALON ELÉRHETŐK, ÉS BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTATHATÓK. AZ ÚJ "ÁSZF" VERZIÓ LÉP ÉLETBE AZONNAL, AHOGY A KÖVETKEZŐ LÁTOGATÁS VAGY BEJELENTKEZÉS MEGTÖRTÉNIK AZ OLDALON. BELEEGYEZIK, HOGY LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER ÁTOLVASSA E WEBOLDAL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT.

AMENNYIBEN NEM EGYEZIK BELE A MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIBE, NE FOLYTASSA A WEBOLDAL ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉT.

1.    Definíciók:

E Megállapodásban, az alábbi szavak és kifejezések (ha csak a szövegkörnyezet másképp nem követeli meg) a következő jelentéssel bírnak:

i.    Camelot Group vagy CG: jelenti a szervezetet, mely a hivatalos UK lottery “UK Lotto” (vagyis “UK National Lottery”) lottójáték szervezője is többek között.
ii.    Kártya: vonatkozik minden olyan típusú kártyára, mely alkalmas “fizetésre”, “terhelésre”, “feltöltésre”, “jóváírásra”, “virtuális” és/vagy hasonló funkciót tölthet be.
iii.    Díjazás: jelenti azt az ellenértéket, melyet a Társaság részére fizet, az általunk nyújtott szolgáltatások és Játékszelvény megvásárlásáért (beleértve a Játékszelvény árát is, de nem csak arra korlátozva).
iv.    Vis Major: vonatkozik az olyan esetekre vagy körülményekre, melyekre senki nem lehet emberileg ráhatással, és amik késedelemhez vagy hibás teljesítéshez vezetnek a megállapodás feleinek kötelezettségeiben. Ide tartoznak a PlayUkInternet N.V. Szabályozása értelmében, a Társaság központi számítógépes rendszerének vagy annak egy részének meghibásodása, késedelem, veszteségek, hibák vagy kihagyások /mulasztások, melyek bármilyen telekommunikációs vagy adatközvetítő rendszer hibás működéséből fakadnak, természet feletti erő okoz, állami szabályozás vagy korlátozás (beleértve minden szükséges engedély megtagadását vagy visszavonását, ha az elutasítás vagy visszavonás az érintett fél hibáján kívül történt meg), háború, lázadás, polgári zavargás, felkelés, terrorista cselekmény, tűzeset, robbanás, árvíz, lopás, szándékos rongálás, sztrájk, és/vagy más, a teljesítésben érintett fél által kontrollálhatatlan okokból léptek fel.
v.    Játékszelvény: , a Társaság által, a Felhasználó részére megvásárolt, lottójátékban való részvételre szóló szelvény.
vi.   Szellemi Tulajdon: minden olyan védjegy (trademark), szolgáltatási védjegy és kereskedelmi elnevezés, valamint kép, grafika, szöveg, fogalom vagy a Weboldalon található módszer, a Felhasználó Számlája és a benne foglalt anyag, a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi. A Felhasználó, nem jogosult felhasználni vagy egyéb módon hasznosítani e Szellemi Tulajdont, kizárólag a törvény által megengedett keretek között használhatja azt.
vii.    Mega Millions-Jackpot: azt a halmozott dollár összeget jelenti, melyet a Mega Millions Consortium vagy a MUSL vagy más (társ-)szervező, összesen kifizet az első nyerőosztályban a Telitalálatos Szelvény(ek)re, az adott "Mega Millions" USA lottó sorsolást követően, 30 darab, a hivatalos előírások szerint évenkét (5%/év) emelkedő részletben folyósítva, vagy ha nincs ilyen meghirdetett Telitalálatos Szelvény, akkor azt az összeget jelenti, amit a Mega Millions Consortium vagy a MUSL vagy más (társ-) szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizetett volna a nyertes szelvény(ek)re, az adott "Mega Millions" USA lottó sorsolást követően (éves járadékként), a 30 darab, évenkét emelkedő részletben folyósítva.
viii.    MUSL: a Multi-State Lottery Association rövidítése, jelentése az amerikai Többállamú Szerencsejáték Szövetség, mely a közös “Powerball” és  “Mega Millions” lottó játékok szervezője.
ix.    Operátor: jelenti az egyes lottó játékok hivatalos szervezőjét és az adott sorsolások megrendezőjét, a harmadik felet, aki a lottójáték lebonyolítását végzi.
x.    Powerball-Jackpot: azt a halmozott dollár összeget jelenti, melyet a MUSL vagy más (társ-)szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizet, az amerikai “Powerball” nyertes Telitalálatos Szelvény(ek)re az adott USA lottó sorsolást követően, 30 darab, a hivatalos előírások szerint évenkét (4%/év) emelkedő részletben folyósítva, vagy ha nincs ilyen meghirdetett Telitalálatos Szelvény, akkor azt az összeget jelenti, amit a MUSL vagy más (társ-) szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizetett volna a nyertes szelvény(ek)re, az adott “Powerball” USA lottó sorsolást követően (éves járadékként), a 30 darab, évenkét emelkedő összegű részletekben folyósítva.
xi.    Nyeremény / Pénzdíjak: azt az összeget jelenti, bónuszt vagy jutalmat, melyet a Felhasználó megnyerhet.
xii.    Szolgáltatások: jelenti a szelvényügynöki szolgáltatást és fogadási ajánlatokat, valamint minden ajánlatot, amit a PlayUkInternet N.V. a Felhasználónak szolgáltat az Weboldalain.
xiii.    Sisal: az olasz lottójáték szervezet rövidítése, mely az olaszországi SuperEnaLotto (Olasz Nemzeti Lottójáték) szervezője és lebonyolítója.
xiv.    Felhasználó: bárki, akinek a részére érvényes Játékosi (felhasználói) Számla került megnyitásra.
xv.    Felhasználói Számla: a Weboldal online szolgáltatásainak használatához nyitott személyre szóló kontó, melyet kizárólag a Felhasználó vehet igénybe a Szolgáltatásokhoz.
xvi.    Mi/A Mi: jelenti a Társaságot és kirendeltségeit, affiliate partnereit, tisztségviselőit és alkalmazottait, képviselőit és ügynökeit, valamint mindazokat, akik a Társaság nevében járnak el.
xvii.    Weboldal: jelenti a Társaság által birtokolt, üzemeltetett vagy hostolt weboldalt (beleértve, de nem kizárólagosan a www.LuckyLotto.hu oldalt), és minden szoftvert vagy tartalmat, mely egy ilyen oldal használatához szükséges.
xviii.    Nyeremények / Pénzdíjak: minden nyeremény, melyet az Operátor meghatározása alapján a Játék Szelvényhez kapcsolható.
xix.    Ön /Az Ön: jelenti magát, a Felhasználót.

A számla megnyitásával, használatával és újbóli igénybe vételével, valamint a Szolgáltatás használatával vagy Nyermény megszerzésével kapcsolatban, a Felhasználó elismeri, elfogadja és tudomásul veszi a következőket:

2.    A Szolgáltatásaink Használatának Feltételei:

i.    Ön a 18. életévét betöltötte (vagy az országában érvényes előírások szerint nagykorúságot ért el) és a Szolgáltatásaink igénybe vételére, az Önre vonatkozó jogszabályok szerint, teljes mértékben jogosult.
ii.    Jelenleg is állítja és garantáálja, hogy a Szolgáltatások használata az Ön részéről nem ütközik jogszabályba, és amennyiben olyan országban tartózkodik vagy él, melynek előírásai szerint nem használhatja Szolgáltatásainkat, úgy nem fogja őket igénybe venni..
iii.   Jogi sazbályozási vagy kereskedelmi okokból, nem regisztrálható számla a következő országokból: USA, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Curacao, Botswana, Zambia, Uganda.
iv.    Az Ön saját felelőssége megbizonyosodni  arról - még a regisztráció vagy az oldal használata előtt -, hogy minden előírásnak eleget tesz a Weboldalunk használatához.
v.    Nem engedélyezi és nem hagyja harmadik személy részére - ideértve, de nem kizárólagosan a kiskorúakat is -, hogy az Ön Felhasználói Számláját használják, nyereményeket vegyenek fel, vagy bármilyen Szolgáltatásunkat igénybe vegyék.
vi.    Nem nyithat több (duplikált) számlát. Az azonos névvel, lakcímmel vagy IP címmel megnyitott kontókat, duplikáltnak tekintjük. Amennyiben ilyen tényállás esete forog fenn, a Társaság fenntartja a jogot a duplikált számlá(ko)n keletkezett esetleges Nyeremények elkobzására.
vii.    Egyedül Ön felelős a biztonsági PIN és jelszavának biztonságáért. Amennyiben akaratlanul kiadja a jelszavát másnak, úgy azonnal lépjen kapcsolatba a Társasággal, és megváltoztathaja azt. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználói Számlát illetéktelenek ne használhassák. Amennyiben harmadik személy vásárol Játék Szelvényt, vagy gyaníthatóan megteszi, úgy a Játék Szelvény érvényes, attól függetlenül, hogy a harmadik fél tudatosan cselekedett-e vagy sem. Semmilyen körülmények között nem törölhető egy Játék Szelvény, ilyen okra hivatkozva. Amennyiben a Felhasználó gyanítja, hogy a hozzáférését harmadik fél is megszerezte, úgy bármikor kérelmezheti a Társaságtól a felhasználói név és jelszó megváltoztatását.
viii.    A nézeteltérések elkerülése céljából itt tisztázandó, hogy a Szolgáltatásokat jogosulatlanul használó személy – vagy bármely más Önt helyettesítő személy - által megszerzett nyeremény nem felvehető, és a Társaság fenntartja a jogot az ilyen Felhasználói Számla zárolására és az azon elérhető pénzalap elkobzására.
ix.    Fenntartjuk a jogot a Felhasználói Számla felfüggesztésére, zárolására és törlésére, ezzel bármikor élhetünk, saját megítélésünk szerint. Minden Felhasználói Számla nyitás, karbantartás és zárolás a mi jogkörünk alá tartozik, és az ezzel kapcsolatos meghozott döntés végleges.

3.    Felhasználói Számla Nyitás:

i.    A Társaság Szolgáltatásainak igénybe vételéhez, Felhasználói Számla nyitás szükséges.
ii.    Felhasználói Számla nyitásához (regisztráció) teljes név, lakcím, születési dátum, email cím és telefonszám szükséges. Amennyiben a személyazonosságát nem tudjuk megállapítani, további információt és dokumentumokat is kérhetünk, melyek szükségesek lehetnek a Felhasználói Számla megnyitásához. Továbbá, egy vagy több biztonsági kérdésre is választ kell adnia, miután megkapja a visszaigazoló emailt. Szükséges lehet a profil adatok frissítése vagy adatok beküldése, melyek a csalást megelőző tevékenységünk részét képezik.
iii.    Fenntartjuk a jogot, hogy harmadik féltől kérjünk visszaigazolást az adatai valódiságát illetően, és feltételek nélkül tudomásul veszi, hogy a megadott adatokat az okmánykibocsátónál is ellenőrizhetjük. Amennyiben valótlan adatokat közöl, vagy képtelen, esetleg nem hajlandó dokumentációval alátámasztani azokat, nem fogjuk tudni beazonosítani személyazonosságát, így a Felhasználói Számla törlésre kerül, és az ott folytatott tevékenység érvényét veszti korlátozás nélkül, beleértve az esetleges nyeremények lenullázását is.
iv.    A Szolgáltatások igénybe vételéhez és a Játék Szelvény vásárláshoz, a Társaság részére fizetési adatkoat kell megadnia, melyek alapján a befizetései és/vagy tranzakciói megjelennek a Játékosi Számláján (“Játék Kreditek”) - ezeket a befizetési módozatokat Társaság megadja. A Játékosi Számlára történő pénzalap transzferek, a Társaság részére történő befizetések tényleges megérkezése után kerülnek feltöltésre. A meghatározott minimum és maximum összeghatárok közötti tételek mozgathathatók ki és be a Játékosi Számlára, melyek a Társasággal eltöltött idővel változhatnak. A befizetési módok és más faktorok, a Társaság saját belátása szerint kerülnek meghatározásra. A Játékosi Számláról kiegyenlítendő és/vagy a választott fizetési móddal történő terhelést a Társaság bármikor megteheti, az Ön által indított Játék Szelvény megrendelésének leadása és annak beszerzése közötti időszak alatt.
v.    Bármely Játék Szelvény megvásárláshoz előfeltétel, a szükséges pénzalap megléte a Játékosi Számlán, vagy egyéb fizetőeszköz, mely a Játék Szelvény megvásárlásohoz elfogadott.
vi.    Amennyiben van elegendő Játék Kredit a számláján, úgy a megrendelés véglegesítésével feldolgozásra kerül a befizetés is. Ha a választott fizetési móddal sikertelen lesz a tranzakció, információt kap róla. Ha a Játékosi Számlája negatív egyenleget mutat, úgy az vitathatatlan adósságnak minősül és a Felhasználó által, a Társaság felé azonnal kifizetendő tartozásként kezelendő.
vii.    A Társaság, a pozitív egyenlegekből, bármikor levonhatja a Felhasználó által a Társaság felé kifizetendő tartozások értékét.
viii.    A Társaság fenntartja a jogot, hogy korlátozzon vagy visszautasítson bármilyen, az Ön felől vagy a Játékosi Számlán keresztül érkező kérelmet és/vagy ott folytatott tevékénységet.
ix.    Javasoljuk, hogy mint kártyatulajdonos, nyomtasa ki az elektronikus belépési adatokat, a játék szabályzatát, a törlési feltételeket és a fizetési módokat, hogy biztonságosan tárolhassa adatait, elkerülve ezzel az adminisztrációs hibákat és/vagy félreértéseket, melyek a velünk kötött szerződési jogviszonyból fakadhatnak.
x.    Elfogadja, hogy elektronikus kommunikáció érkezik a Társaság felől, mely a Weboldalon és/vagy a kapott emailekben jelenik meg. Minden ilyen kommunikáció “írott formában” történik, és 24 óra elteltével érkeztetettnek számít, miután megjelenésre került a Weboldalon vagy elküldésre került emailben.

4.    Inaktív Játékosi Számla:

i.   A LuckyLottos "inaktív számla" az, melyen nem történt bejelentkezés és/vagy aktivitás, semmilyen szelvényvásárlás 6 (hat) egymást követő hónapon keresztül.

ii.   Amennyiben számlája 6 (hat) egymást követő hónapon keresztül inaktív marad, a LuckyLottos fenntartja a jogot, a számlán maradt játék kreditek 50%-ára (ötven százalékára), mely minden más játékosi számláján lévő egyenlegre is vonatkozik. Ez az 50% a Társaság részére kerül továbbításra.

iii.   Amennyiben az említett, 6 (hat) egymást követő hónapon keresztüli inaktíitás után ismét bejelentkezik, a LuckyLottos "re-aktiválja" a játékosi számláját, de ekkor már nem kötelezhető bármilyen korábban levont tétel visszatérítésére. 

iv.    Amennyiben számlája további 6 (hat) egymást követő hónapon keresztül is inaktív marad, alvó számlaként lesz nyilvántartva. Ebben az esetben a LuckyLottos jogosult havi adminisztrációs költséget felszámolni, a számlafenntartás címén. Ennek mértéke, a kontóján fennmaradt összeg 10%-aként lesz meghatározva, mely minden más játékosi számláján lévő egyenlegre is vonatkozik.

v.    Ez az összeg lesz levonva, minden későbbi hónapok adminisztrációs költségeként, mivel a folyamatosan inaktív számláknak is van költségvonzata. A LuckyLottos jogosult, bármikor megváltoztatni e díjtétel métrtékét.

vi.   Az említett adminisztrációs költséget, az alvó számlának nyilvánítás után, 5 (öt) következő hónapon keresztül vonjuk le. Ezen időszak elteltével megszűnnek a levonások, és a játékos regisztrált emailjére történő kiértesítése után, a maradék egyenleg is törölhető lesz. A LuckyLottos átutalja a fennmaradt összeget a játékosnak, amennyiben időben megkapja az utalási adatokat. Az egyenleg törlésre kerül, ha nem érkezik válasz a többszöri megkeresésre sem, és/vagy nem elégséges mértékbe beazonosítható a lokalizációja.

vii.   Akár alvó, akár inaktív számlatulajdonos státuszba kerül, joga van a re-aktiválás igénylésére és a levont összeg visszatérítésének kérelmezésére, amit a LuckyLottos a fent említett jogainak megtartása mellett megítélhet, vagy visszautasíthat. Az elbírálást a tények és körülmények figyelembe vételével, valamint az ÁSZF betartásával végzi majd a Társaság.

viii.    A számla re-aktiválás történhet: (i) sikeres pénzbefizetéssel, (ii) lottófogadással, (iii) játékkal/részvétellel a LuckyLottos által kínált termékekben.


5.    Játékosi Számla Törlése:

i.    A Játékosi Számla törlését, kérelmezheti Társaság Ügyfélszolgálatánál, amit a Weboldal “Kapcsolat” menüpontjában található módokon érhet el telefonon vagy emailben. Minden Játékosi Számlán lévő összeget visszautalunk a Felhasználónak.
ii.    Amennyiben egy “élő” Játékosi Számla kerül lezárásra, úgy az érvényes játékba lépésekből származó jogosultságok haszonélvezője, a Felhasználó marad.
iii.    A Felhasználó, aki a lezárt, zárolt vagy tiltott számlájáról szeretné visszakapni a pénzalapot, az Ügyfélszolgálatot kell felkeresse ez ügyben.
iv.    Amennyiben a Játékosi Számla lezárása beteges játékszenvedély vagy csalás gyanúja miatt történt, nem nyitható új Játékosi Számla. A Társaság nem vonható felelelősségre azon esetben, ha a személy sikeresen megnyit egy új Játékosi Számlát, és abból direkt vagy indirekt kára származik. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az ilyen szabályellenesen megnyitott Játékosi Számlát, azonnali hatállyal és bármikor lezárja.


6.    Részvétel a Lottó Játékban:

i.    A Társaság, a megrendelése alapján beszerzi a Játék Szelvényeket az Ön részére.
ii.    A terhelések a megadott díjazás alapján történnek, ami teljes terjedelmében megismerhető a Honlapon, Játék Lapon és a Pénztári fizetéskor.
iii.    A fizetési mód feldolgozása vagy azonnal megtörténik a megrendelés visszaigazolása után, vagy az online számlára történő Játék Kredit vásárlást követően kerülhet rendezésre.
iv.    A tranzakció teljes biztonsága érdekében SSL kódolást használunk. Az SSL (Secure Sockets Layer) egy standard biztonsági technológia, mely kódolt linket létesít a web server és a böngésző között. Ez a kapcsolat biztosítja a web server és a böngésző közötti adatfolyam integritását és a személyes adatok védettségét.
v.    A megrendelt Játék Szelvényre, érvényesek és kötelező érvényűek az online tranzakciós és csalást megelőző előírások.  Amennyiben csalárd tevékenység figyelhető meg a Felhasználó részéről, mely befolyásolja a Játék Szelvényt, abban az esetben a Játék Szelvény a Társaság tulajdonába kerül, és minden ebből fakadó esetleges pénznyeremény is, teljes mértékben a Társaság tulajdonába vándorol.  Az addig Játékosi Számlára befizetett pénzalap NEM igényelhető vissza, csakis további Játék Szelvények megvásárlásra költhető el. Továbbá, NEM adható több promóciós Játék Kredit a Játékosi Számlához (beleértve, de nem kizárólagosan a Duplázó Bónuszt, ad-hoc nyereményt vagy hűségjutalmakat) vagy a  PlayUKinternet N.V. saját megítélése szerint, leigényelhetővé válik a Felhasználó által.
vi.    Az Ön felelőssége az, hogy a megfelelő és helyes instrukciókkal lássa el a Társaságot, melyekkel a Játék Szelvény vásárlás megtörténik. A Társaság nem vállal felelősséget a hibákért, melyek a helytelen instrukciók következtében keletkeztek.
vii.    Amint a Játék Szelvény elfogadásra került a server által, már nem törölheti azt. A Weboldalon keresztül megvásárolt Játék Szelvény érvényessége, a Játékosi Számlán történő és feltüntetett megerősítés pillanatától él.
viii.    A Társaságnak nem keletkezik semmilyen jogi felelőssége, azon késedelmes tranzakció feldolgozás következtében, amik a lottó játékot szervező társaság számítógépes rendszerének hibájából fakadnak, vagy ha más számítógépes kommunikációs hiba és/vagy probléma és/vagy késedelem lép fel a tranzakciós ügyletnél.
ix.    Tudomásul veszi, hogy egy számítógépes szoftver esetében, lehetetlen a hibáktól mentes és tökéletes teljesítmény elérése. Amennyiben észleli, hogy a szoftver hibás vagy tökéletlen működést mutat, tartózkodni fog annak igénybe vételétől. Továbbá, amint észlelte a hibás vagy tökéletlen működést, a Felhasználó azonnal írásban értesíti erről a Társaságot. Függetlenül attól, hogy észlelt-e bármilyen jellegű hibát, a Társaság nem vonható anyagi felelősségre olyan hibákért, melyeket szoftver, adminisztrációs, hardver hibák, leállások, technikai nehézségek vagy Vis Major okozott.
x.    A Társaság nem vonható felelősségre semmilyen késedelmes értesítés miatt, mely egy adott sorsolás szelvényeit érintik. Az Ön saját felelőssége a megrendelés időben történő leadása egy adott húzásra, és a szelvényrendelés lezárási idejének megismerése. Amennyiben a játékos nem kap visszaigazolást emailben a megrendeléséről (Az Internet Szolgáltatója hibás teljesítése miatt vagy más okból), le kell ellenőriznie (még a lezárási időpont előtt) a saját tranzakciós előzményeit online, hogy megbizonyosodjon a szelvény elfogadásáról. A Társaság nem vonható felelősségre, ha a szelvényt későn adta le az adott húzásra (lekésett szelvény) és az nyerő kombinációt tartalmazott erre a sorsolásra. Ebben az esetben, a szelvény automatikusan megjátszásra kerül a lezárást követő, soron következő húzásra.

7.    Nyeremények & Pénzdíjak:

i.   Nyeremény Kifizetés-
a.    A Neremények Kifizetése / Pénzdíjak felvéltele azonnal megtörténik, amint technikailag lehetségessé válik. Lehetnek késedelmek a Társaság részéről indított biztonsági ellenőrzések következtében, melyek lefutásáig a Megállapodás értelmében, az ilyen összegeket a Társaság ideiglenesen visszatarthatja.
ii.    Nyeremény / Pénzdíjak-
a.    A Társaság számlamenedzserként működik a pénznyeremények begyűjtésénél. A pénznyeremények kifizetése az Ön részére, a lottójátékot vagy tombolát üzemeltető cégektől, vagy adott esetben a kockázatkezelő társaságtól utalt összeg, hozzánk történő megérkezéstől számított, 10 munkanapon belül megtörténik. Ez az összeg, bármilyen felhalmozott kamat nélkül kerül kifizetésre.  
b.    Minden Nyeremény kifizetés egyenesen az előfizető bankszámlájára történik, választás szerint Fontban, US Dollárban vagy Euróban, amit a Készpénzfelvétel opcióban kell bejelölni és ott megadni a szükséges banki adatokat. Bizonyos esetekben speciális, egyedi feltételeket is tudunk ajánlani az ügyfeleinknek. A minimális pénzfelvétel összege £10.00 / €12.00 / $15.00 (a lottószámla pénznemétől függően). A minimum összeget elérő nyeremény kifizetésekre, további költség nincs felszámolva.
c.    A Társaság, a weboldalain keresztüli játékokkal megszerzett, adott értékű nyeremények kifizetésének menedzselésére és biztosítására, kockázatkezelési cégek és/vagy biztosítók szolgáltatásait veszi igénybe. Ebben az esetben, a Társaság szerződéses viszonyba kerül az említett felekkel, és ennek folyományaként a nyertesre további, nyilatkozási és személyazonosítási kötelezettségek terhelődhetnek a nyeremény felvételével kapcsolatban. Ön vállalja ezeket a feltételeket, és amennyiben nyer, teljesíti az ilyen esetekben támasztott és elvárt kötelezettségeket. A Társaság 10 munkanapon belül kifizet minden nyereményösszeget, melyet a fent említett kockázatkezelési cégek és/vagy biztosítók továbbítottak felénk.
iii.    A Jackpot és második nyerőosztályra vonatkozó Nyeremény / Pénzdíjak-
a.    A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nagy összegű, első és második kategóriában megszerzett Neremények Kifizetését / Pénzdíjak felvéltelét, éves részletekben történő kifizetéssel és ésszerű idő alatt folyósítsa.
iv.    Döntő Szó-
a.    Amennyiben eltérés mutatkozik a szoftver által mutatott és a hivatalos lottó eredmények között, úgy a lottó játék szervező hivatalos oldalán közzétett eredmények tekintendők mérvadónak.

8.    Feladás, Változtatás, Visszatérítés és Törlés:

i.   Feladás-
a.    Az Ön által, weboldalunk JÁTÉK lapján kiválasztott és megrendelt szelvények megvásárlásra kerülnek; vagy egy későbbi időpontra lesznek érvényesek. Nem tudunk feldolgozni megrendeléseket az adott húzásra, a JÁTÉK lapon megjelenített szelvényvásárlás lezárásának időpontja után. A weboldal, ilyenkor automatikusan átvált a következő sorsolásra és annak határideje lesz a végső megrendelési határidő az adott játékon. A Feladás megerősítésére, egy "szelvény megrendelés igazolás" érkezik Önhöz a megadott e-mail címére, és a Társaság nem vonható felelősségre a játékos internet szolgáltatójának nem teljesítéséből fakadó veszteségekért és/vagy hibákért, technikai nehézségekért és/vagy késedelmekért.
ii.    Megrendelés törlése, ha meggondolja magát-
a.    Egyes esetekben lehetőséget adunk a megrendelés törlésére és ingyen kreditek vagy szelvények megítélésére cserébe, az alábbi feltételekkel:
i.    A megrendelése legitim volt (nem-csalás) és
ii.    A kérdéses szelvények, még nem kerültek megvásárlásra (a befizetés nem került feldolgozásra).
b.    A fenti feltételek alapján, töröljükk a megrendelést, ha elégséges idő áll rendelkezésünkre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a szelvényrendelések realizálása a nap folyamán történik meg, és a már feldolgozásra került szelvények, nem törölhetők. A szelvényredelés törléséhez, küldjön e-mailt erre a címre: info@luckylottos.com.
iii.    Visszatérítés-
a.    A Társaság az alábbi feltételekkel indíthat el Visszatérítést-
i.    Hibás terhelés került kiszámlázásra, amit Ön dokumentáltan igazolni tud:-
1.    A visszatérítési kérelmet az info@luckylottos.com címre kell a lehető leghamarabb eljuttatnia, nem később, mint a tény bekövetkezése utáni 30. napig.
2.    A Társaság megkapja a visszatérítési kérelmet, melyet kiértékel, és értesíti Önt a kérelem megkapásától számított 72 órán belül. Akár elfogadásra kerül, akár visszautasításra, a döntés kötelező érvényű és végleges.
b.    Törlés-
i.    A Társaság nem tudja módosítani a már leadott szelvényrendeléseket. A Társaság csak a szelvények játékba kerülését törölheti, és adhat cserébe térítésként utalványt vagy kreditet (Kérjük nézze meg a fenti ii pontot).

9.    Pénintézet:

i.    A Társaság nem pénzintézet, ezért a Játékosi Számlákra befizetett pénzalap nem kamatozik, és semmilyen értelemben nem temel hozamot.
ii.    Társaságunk nem szolgáltat adó-, pénzügyi és/vagy jogi tanácsadást. Azon Felhasználó, aki ilyen típusú adó-, pénzügyi és/vagy jogi tanácsadás igénybevételét szeretné, azt megkérjük, lépjen kapcsolatba a megfelelő tanácsadókkal.

10.   Adózás:

A nyerteseknek, tisztában kell lenniük a nemzeti lottó adóztatási szabályozásával, ahol a rendező ország által ilyen címen levont lottónyeremény kerül a Társasághoz az igénlés után. Az adóval csökkentett összeg megkapása után utalja majd a Társaság a játékos részére tovább a lottónyereményt. Ezek az adólevonások, semmilyen mértékben nincsenek hatással a játékos saját országában történő, nyereményadózásra vonatkozó rendeletekből fakjadó kötelezettségekre.

11.   Szellemi Tulajdon:

i.    Ön elismeri és beleegyezik, hogy minden Szellemi Tulajdont képező jog, jogcím és érdekeltség a mi kizárólagos tulajdonukat képezi. Semmilyen Szellemi Tulajdont képező dolog, nem használható fel a korábbi írásos engedélyünk nélkül. Beleegyezik, hogy a Szellemi Tulajdont nem másolja, reprodukálja, nyomtatja, hirdeti, állítja ki, sugározza, vagy teszi közzé bármilyen formában, nem alkalmazza kereskedelmi célú felhasználásra, vagy manipulálja (és harmadik félnek sem segédkezik ebben).
ii.    Elismeri és beleegyezik abba, hogy a Weboldal tartalma kizárólag az Ön személyes felhasználásra készült, nem pedig kereskedelmi célból. E tartalom és az anyagok minden más célú és típusú felhasználása, szigorúan tilos.
iii.    Az alábbiak szerint, jogot kap a Szoftverünk használatára, szigorúan és kizárólagosan az ÁSZF által meghatározott részvétel céljára. Minden Szoftverrel kapcsolatos jogot fenntartunk, és csak az engedélyezés után használhatja azt.

12.    Felelősségi nyilatkozat:

i.    A Társaság és a hozzá tartozó márkanevek, nem állnak kapcsolatban a UK National Lottery-vel, nincsenek szerződéses viszonyban a Camelot Group-pal és a Britt Nemzeti Lottó Szövetséggel, MUSL-al, Sisal-al, sem más cégekkel, amelyek lottószelvény értékesítéssel foglalkoznak.
ii.    Minden, Weboldalunkon feltüntetett amerikai ‘Powerball’ és ‘Mega-Millions’ multi-Államú Lottójáték (MUSL) jackpot összege, a Társaság weboldalán is a MUSL által meghirdetett, éves részletekben történő felvételre vonatkozik. Társaságunk, e két lottójáték jackpot nyereményeinek készpénzes, egyösszegű kifizetését, a MUSL által a megnyerés pillanatában meghatározott értéken folyósítja majd.
iii.    Az ügyfelek adatait a megfelelő titoktartással kezeljük, és nem adjuk ki harmadik fél részére, hacsak a Felhasználó bele nem egyezik a személyazonossága és adatai későbbi, marketing célú felhasználásába.
iv.    A Társaság nem vonható felelősségre semmilyen jellegű kárért, mely a Felhasználót érte és az adathalászatból, vagy az interneten továbbított információval történő visszaélésből fakad.
v.    A Társaság fenntartja a jogot, hogy az egyenlőség szellemében, a vitás kérdéseket saját megítélés szerint rendezze.
vi.    A Társaság nem vállal felelősséget vagy garanciát, explicit vagy implicit, a Felhasználó szolgáltatásban való részvételét illető jogokért, sem a Társaság alkalmazottai, szerződött felei, disztribútorai, nagykereskedői, patnerei, kirendeltségei, hirdető-, média- és reklám ügynök partnerei, ügynökei, kiskereskedelmi értékesítői, nem vállalhatnak ilyen típusú felelősséget vagy garanciát. A Felhasználó nem használhatja a Szolgáltatást, nyithat vagy használhat Játékosi Számlát, léphet be a Weboldalra, fogadhat el Nyereményt/ Pénzdíjat, amennyiben nem érti meg és fogadja el a Társaság áltel, e Megállapodásában foglaltakat feltétel és kivétel nélkül, valamint ezek időnkénti megváltoztatásába is beleegyezik.
vii.    A Társaság nem felelős vagy vonható felelősségre a Felhasználó és/vagy harmadik fél által elszenvedett károkért és/vagy veszteségekért, melyeket direkt és/vagy indirekt módon a Felhasználó okozott:
a.    pénzalap befizetés a Játékosi Számlára harmadik fél számlájáról vagy kártyájáról;
b.    pénzfelvétel Játékosi Számláról harmadik fél számlájára;
c.    hibás saját bankolási adatok megadása, a Játékosi Számláról történő pénzfelvételhez;
d.    Játékosi Számla használat, befizetés és pénzfelvétel engedélyezése harmadik fél részére.
viii.    A Weboldalhoz való kapcsolódás, és a Felhasználói részvétel bármely Szolgáltatásunkban, a Felhasználó felelősségét terheli.
ix.    A Társaság nem felelős vagy vonható felelősségre a Felhasználó és/vagy harmadik fél által elszenvedett károkért és/vagy veszteségekért, melyek direkt és/vagy indirekt módon keletkeztek:
a.   hiba, nyomtatási hiba, félreértelmezés, hibás megosztás, félreolvasás, félrefordítás, helyesírási hiba, tranzakciós hiba, tehcnikai meghibásodás, tehcnikai vészhelyzet, regisztrációs hiba, megjelíntési hiba, játék törlése valamilyen okból, Vis Major (Felsőbb Erő) és/vagy hasonló esemény következtében;
b.    a Társaság Szabályainak megszegése;
c.    csalás és/vagy bűncselekmény következtében;
d.    a Társaság tanácsát követve;
e.    a Társaság központi számítógépes rendszerének vagy annak egy részének meghibásodásából; késés, veszteség, hiba vagy kihagyás, mely telekommunikációs vagy adatátviteli rendszer zavar okozott; és/vagy
f.    pénzügyi kockázat és veszteség, beleértve de nem kizárólagosan az árfolyamváltozásokat.
x.    A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Weboldal Szolgáltatásai csak szórakoztatás célját szolgálják. A Felhasználónak nem szükségszerű részt vennie a Szolgáltatásokban, ez a részvétel a Felhasználó saját döntése alapján zajlik, és saját felelősségre. A Felhasználó személyes célokból vesz részt a Weboldal Szolgáltatásaiban és nem hivatásos módon. A Felhasználó saját szórakoztatása céljából veszi igénybe a Weboldalt. Minden más típusú Weboldal Szolgáltatásra történő belépés, hozzáférés, használat vagy újbóli használat, tiltott a Felhasználónak.
xi.    Ezek az Általános Szerződési Feltételek képezik a teljes megállapodást és egyetértést a Társaság és a Felhasználó között. Amennyiben eltérés mutatkozik az adott nyelvű „ÁSZF” és az angol nyelvű változat között, bármilyen nyelv esetén, az eredeti angol nyelvű ÁSZF változat tekintendő helyesnek, elfogadottnak és betartandónak.  
xii.    A Felhasználói Számla tulajdonosa elfogadja, hogy a Társaság bármikor jogosult a Szolgáltatások bármelyikének megváltoztatására vagy törlésére, és/vagy az ÁSZF módosításaira.
a. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen 2016-os olvasat, a 2016. június 20.-i ÁSZF érvénybe lépésétől él.
b. A hivatalos angol nyelvű ÁSZF szövege, a Társaságnál Terms and Conditions néven  található meg. Bárminemű ütközés esetén az Angol és az adott nyelv változata között, az eredeti angol szövegben foglaltak lesznek az irányadók az ÁSZF jelentésében, lelkületében és szándékában egyaránt.
c. A Társaság angol nyelvű ÁSZF-je a hivatalos és kötelező, melynek mindenkori pontos megszövegezéséért a Társaság felelős.
d. A más nyelveken, mint az angolul megjelenített ÁSZF pontosságáért, a Társaság nem vállal felelősséget - sem a hibás vagy pontatlan ÁSZF fordításért, sem az abból fakadó, Felhasználót érintő esetleges károkért.
xiii.    A Számlatulajdonos elfogadja, hogy a Társaság fenntartja a jogot az ÁSZF feltételeinek/pontjainak mindenkori megváltoztatására/törlésére. A Szolgáltatás további igénybe vételével elismeri, hogy elfogadta a megváltoztatott ÁSZF előírásokat.
xiv.    Ön elfogadja, hogy e Megállapodás egy vagy több pontjának megsértése, kizárást,  Játékosi Számla felfüggesztést és/vagy törlést, valamint a pénzalap elvesztését és/vagy Ön ellen irányuló jogi eljárást vonhat maga után.
xv.    A Társaság az ÁSZF rendelkezéseit méltányosnak tartja. Amennyiben tanácsot szeretne kérni ezekkel kapcsolatban vagy a Szolgáltatásunkat illetően, kérjük lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal. Tudatjuk Önnel, hogy minden levelezés és telefonos beszélgetés rögzítésre kerülhet.
xvi.    Az ÁSZF személyre szóló, nem átruházható és nem módosítható, mellékmegállapodást, kizárólag az előzetes írásos engedélyünkkel köthet. Fenntartjuk a jogot, hogy átkössük, átruházzuk vagy átadjuk a jogainkat és kötelezettségeinket harmadik fél részére, mindennemű korábbi kiértesítés nélkül.
xvii.    Vezetésiben történő változás, fúzió, vásárlás vagy eladás, a vállalat vagyonának értékesítése esetén, a Felhasználói Számlája és a vele kapcsolatos adatok is átkerülhetnek a vásárlóhoz vagy az új tulajdonoshoz. Eben az esetben, emailes értesítést kap vagy hirdetményt teszük közzé a Weboldalon, melyben megadjuk a Játékosi Számla átadását érintő lehetőségeket.

 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 166 000 000
  Következő húzásig
  Húzási Dátum
  2016/10/29
  Húzási Időpont
  23.30.00
  Ár: € 2,50
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 160 000 000
  Következő húzásig
  Húzási Dátum
  2016/10/29
  Húzási Időpont
  20.00.00
  Ár: € 3,00
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 41 100 000
  Következő húzásig
  Húzási Dátum
  2016/10/29
  Húzási Időpont
  20.00.00
  Ár: € 2,00
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 33 000 000
  Következő húzásig
  • :
  • :
  • :
  Ár: € 2,50
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 17 000 000
  Következő húzásig
  • :
  • :
  • :
  Ár: € 3,00
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 10 000 000
  Következő húzásig
  • :
  • :
  • :
  Ár: € 2,25
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 1 000 000
  Következő húzásig
  • :
  • :
  • :
  Ár: € 1,00
 • Jackpot
  Következő Várható Jackpot
  € 200 000
  Következő húzásig
  • :
  • :
  • :
  Ár: € 1,00
Rendszerfogadást kezdeményez, folytatja?

Rendszerfogadás (Pörgetés) az, amikor extra számot ad egy kész fogadási szelvényhez.

No Yes

Általános Szerződési FeltételeinkÁltalános Szerződési Feltételek Elfogadása

Általános Szerződési Feltételeink

Köszönjük. FICA státusza ellenőrizve!OK

Frissítse a böngészőjét, vagy használja a követkeők egyikét: Chrome, Firefox.OK
USA Powerball
Jackpot:  € 166 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Hetek
3
A Hét Napjának Kiválasztása
Költség
 
SuperEnalotto
Jackpot:  € 41,1 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Hetek
3
A Hét Napjának Kiválasztása
Költség
 
Mega Millions
Jackpot:  € 33 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Hetek
3
A Hét Napjának Kiválasztása
Költség
 
EuroMillions
Jackpot:  € 17 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Hetek
3
A Hét Napjának Kiválasztása
Költség
 
Lucky 12
Jackpot:  € 1 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Húzások
Költség
 
SuperEna Max
Jackpot:  € 160 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Hetek
A Hét Napjának Kiválasztása
Költség
 
Lucky 9
Jackpot:  € 200 000
1
Szelvények száma per húzás
2
Húzások
Költség
 
EuroJackpot
Jackpot:  € 10 millió
1
Szelvények száma per húzás
2
Hetek
3
A Hét Napjának Kiválasztása
Költség
 

We have great news! Soon you will be able to play even more online lotteries, including the enormous €2.3 billion Spanish December raffle…Sounds good, doesn’t it?

We’ve been working behind the scenes to bring you an even better experience. A new website offering even more lotteries and generous promotions will be launching soon. Check your inbox for details as you don’t want to miss this.

Until then, you can still play your favourite jackpots here!

Say HELLO to FatCatLottos!


You’ve always trusted LuckyLottos.com with your online lottery tickets and an exciting, new experience awaits you at FatCatLottos.com. where you can continue to play the biggest Lottery Jackpots!

As from the 31st October your account at LuckyLottos.com will no longer be accessible, so buy those last lottery tickets as your account balance will not be transferred and prepare for an even better experience.

Please do not buy entries for any draws past 29th of October, if you already have, please cancel these and buy tickets into lotteries drawn before this date.

To get you started at FatCatLottos.com. they will double your money on your first deposit. Open your account now and don’t miss out.

Élő Segítség