Våra regler och villkor
Regler och villkor

Senast uppdaterad: 11 januari 2016

Följande regler och villkor är ett juridiskt bindande avtal ("Avtalet") mellan Lucky Enterprises ("Företaget") och dig. Läs noga igenom avtalet och se till att du förstår innehållet i detta avtal innan du använder dig av webbplatsen och/eller dess tjänster. Om du är osäker på vad dina rättigheter och skyldigheter är när du ingår avtal med oss, vänligen kontakta ett juridiskt biträde.

Genom att klicka på "Skicka" eller "Acceptera regler och villkor" och/eller genom att använda våra tjänster, bekräftar du att du har läst och accepterar, av egen vilja och samtycke att vara bunden till villkoren i avtalet utan några begränsningar. Du godkänner också användningen av elektronisk kommunikation för att ingå avtal, och du avstår alla rättigheter eller krav gällande lagstiftning i någon annan jurisdiktion som kräver en vanlig (ej elektronisk) underskrift. 

Dessa regler och villkor är publicerade på webbplatsen och kan ändras när som helst. Den nya versionen av dessa regler och villkor träder i kraft med omedelbar verkan vid nästa besök eller inloggning på webbplatsen. Du accepterar att minst en gång i månaden läsa igenom villkoren på webbplatsen. Fortsätt inte att använda webbplatsen och/eller dess tjänster om du inte accepterar dessa regler och villkor. 

1.    Definitioner och tolkningar:

Följande ord och fraser som nämns i detta avtal ska (om inget annat framgår av sammanhanget) ha följande betydelse: 

i.    Camelot Group eller CG: innebär organisationen som organiserar det officiella brittiska lotteriet “Lotto” (hädanefter “UK National Lottery”) bland andra.
ii.    Kort: innebär alla typer av kort med funktionen “betala”, “belasta”, “debitera”, “kredit”, “virtuell” och/eller liknande.
iii.    Ersättning: innebär den ersättning som ska betalas till företaget i samband med de tjänster som tillhandahålls och vid köp av lotter (inklusive, men inte begränsat till priset av en lott).
iv.    Force Majeure: hänvisar till varje händelse eller omständighet bortom rimlig kontroll som leder till en försening eller fel hos berörda parters avtalsenliga skyldighet och ska, vid tillämpningen av Lucky Enterprises regler inkludera fel hos företagets centrala datorsystem eller någon del därav, förseningar, förluster, fel eller försummelser som resulterat på grund av fel i telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem, förlust som ett resultat av eventuella gudshandlingar, statliga restriktioner, (inklusive avslag eller annullering av nödvändiga licenser där sådana avslag eller annulleringar görs utan förskyllan av den drabbade parten), krig, utbrott av fientligheter, upplopp, civila oroligheter, uppror, terroristhandlingar, eld, explosioner, översvämningar, stöld, skadegörelse, strejk, lockout och/eller någon annan orsak bortom rimlig kontroll för den part vars prestanda påverkas.
v.     Lott: innebär en lott till en lotteridragning som har köpts av företaget på uppdrag av användaren.
vi.    Immaterialrätt: alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, bilder, grafik, text, koncept eller metoder som finns på webbplatsen, användarkonto och materialet häri är företagets egendom. Användaren har inte rätt att exploatera eller på annat sätt använda någon immaterialrätt oavsett ändamål, med undantag för vad som är tillåtet enligt lag.
vii.   Mega Millions-jackpott: innebär det sammanlagda belopp som ska betalas av Mega Millions Consortium eller MUSL eller någon samarrangör gällande alla vinstlotter i priskategori 1 i amerikanska dollar och relevant dragning på det amerikanska lotteriet “Mega Millions”, betalas ut i 30 växande årsbelopp enligt de officiella reglerna (dvs. med 5 % per år), eller, om inga sådana vinstlotter tillkännages, det belopp som skulle ha betalats av Mega Millions Consortium, MUSL eller en samarrangör över 30 växande årliga belopp (i händelse av alternativet “livränta”) hade det varit en vinstlott i priskategori 1 i den aktuella dragningen. 
viii.  MUSL: innebär Multi-State Lottery Association som organiserar delade lotterier, inklusive “Powerball” och “Mega Millions”.
ix.    Operatör: den officiella tredje part lotteriorganisatör som organiserar och förvaltar ett lotteri och dragning.
x.    Powerball-jackpott: innebär det sammanlagda belopp som ska betalas av MUSL eller någon samarrangör gällande alla vinstlotter i priskategori 1 i US dollar och i relevant dragning på det amerikanska lotteriet “Powerball”, betalas ut i 30 växande årsbelopp enligt de officiella reglerna (dvs. med 4 % per år), eller, om inga sådana vinstlotter tillkännages, det belopp som skulle ha betalats av MUSL eller någon samarrangör över 30 växande årliga belopp (i händelse av alternativet “livränta”) hade det varit en vinstlott i priskategori 1 i den aktuella dragningen.
xi.    Pris/Prispengar: avser en summa, en bonus eller en belöning som kan vinnas av användaren.
xii.   Tjänster: innebär lottförmedlings- och bettingerbjudande och andra relaterade erbjudanden från Lucky Enterprises till användaren på webbplatsen.
xiii.  Sisal: den italienska lotteriarrangören som driver och organiserar SuperEnaLotto (Italienska nationella lotteriet) i Italien.
xiv.  Användare: en person som har ett giltigt användarkonto.
xv.   Användarkonto: ett personligt konto som har öppnats på webbplatsen av en person för personligt bruk för användning av företagets tjänster..
xvi.  Oss/Vi/Våra: innebär företaget och eventuella dotterbolag, affiliates, styrelseledamöter, agenter och entreprenörer och alla andra personer som handlar för eller på uppdrag av företaget.
xvii. Webbplats: alla webbplatser som ägs, drivs eller underhålls av företaget (inklusive, men inte begränsat till www.LuckyLottos.com), och eventuell programvara eller innehåll som används för att få tillgång till en sådan webbplats.
xviii. Vinster/Prispengar: innebär vinster som betalas till vinnaren för en vinnande lott och som enbart bestäms av operatören.
xix.   Du/Din: syftar till användare.

Genom att öppna ett konto, använda och återanvända ett sådant konto, delta i och använda våra tjänster, eller acceptera något pris, representerar, garanterar och certifierar användaren följande:

2.    Din användning av våra tjänster:

i.     Du är minst 18 år (eller en annan laglig ålder som krävs för att använda våra tjänster i din jurisdiktion) och det är lagligt för dig att göra det enligt de lagar som gäller för dig.
ii.    Du representerar härmed och garanterar att du inte bryter mot någon lag eller förordning som ett resultat av att använda våra tjänster. Du ska inte använda våra tjänster om du bor eller befinner dig i någon jurisdiktion som förbjuder användning av våra tjänster.
iii.   Av olika rättsliga eller kommersiella skäl tillåter vi inte att konton öppnas eller används av kunder som är bosatta i vissa jurisdiktioner, såsom USA, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Curacao, Botswana, Zambia och Uganda.
iv.   Det är ditt ansvar att se till att du följer alla lagar som gäller för dig innan du registrerar dig eller deltar i någon aktivitet via webbplatsen.
v.    Du kommer inte att tillåta någon annan person eller tredje part, inklusive men inte begränsat till någon minderårig, att använda eller återanvända ditt konto, ta emot något pris eller använda våra tjänster.
vi.   Du ska inte skapa flera konton. Flera konton med samma namn, adress eller IP-adress skall betraktas som ett konto. Om flera konton har skapats förbehåller sig företaget rätten att konfiskera eventuella vinster på dessa konton.
vii.  Du är ansvarig för säkerheten av ditt lösenord. Om du av misstag låter någon annan veta ditt lösenord skall du omedelbart kontakta företaget och ändra ditt lösenord. Användare är ansvariga för all otillåten användning av deras användarkonto. I händelse av att en tredje part köper en lott skall denna lott gälla, oavsett om den tredje parten hade medgivande eller kännedom om användaren. Under inga omständigheter kommer en lott att annulleras av den anledningen. Användaren kan när som helst begära att företaget förser användaren med ett nytt lösenord eller användarnamn i händelse av att en användare misstänker att en tredje part har kännedom om lösenord och/eller användarnamn.
viii.  För att undvika missförstånd klargörs det härmed att en person som inte har rätt att använda våra tjänster, samt alla andra personer som ersätter denna person inte heller är berättigad till några vinster, och företaget förbehåller sig rätten att stänga hans/hennes användarkonto och beslagta alla medel som finns på det användarkontot.
ix.   Vi förbehåller oss rätten att avbryta, inaktivera eller avsluta ditt användarkonto när som helst i eget gottfinnande. Alla beslut om att öppna, inaktivera eller avsluta ditt användarkonto vilar hos oss, och alla beslut vi fattar om någon aspekt av ditt deltagande i våra tjänster eller någon del av ett användarkonto är slutgiltigt. 

3.    Öppna ett användarkonto:

i.    För att kunna använda våra tjänster behöver du först öppna ett användarkonto hos företaget.
ii.    Om du väljer att registrera ett användarkonto kommer du att vara skyldig att lämna ut ditt fullständiga namn, adress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer. Om din identitet inte kan valideras kan du bli tvungen att lämna ut ytterligare information eller dokumentation som ett villkor för att kunna öppna ett användarkonto. Du kommer också att behöva svara på en eller flera säkerhetsfrågor, och därefter kommer en e-postbekräftelse att skickas till dig. Det kan också krävas att du uppdaterar informationen eller ger oss ytterligare dokumentation som en del av vårt jobb för att förebygga bedrägerier.
iii.    Vi förbehåller oss rätten att använda oss utav en tredje part för att verifiera och autentisera din kontoinformation samt identitet, och du medger och accepterar att vi kan bekräfta tillförlitligheten i den information du har lämnat mot ett nationellt utfärdat identitetsdokument. Om du har lämnat felaktiga uppgifter, om du inte kan eller är ovillig att tillhandahålla dokumentation för att bekräfta dina uppgifter, då kan ditt användarkonto komma att avslutas och all aktivitet på användarkontot anses vara ogiltig, inklusive men inte begränsat till annullering av potentiella vinster.
iv.    För att använda våra tjänster och att köpa en lott kommer du att behöva lämna ut betalningsinformation och/eller överföra pengar till ditt användarkonto (”Spelkrediter”) genom att använda dig av någon av de betalningsmetoder som företaget tillhandahåller. Om du överför pengar till ditt användarkonto kommer dessa medel att sättas in på ditt användarkonto först när det har reflekterat hos företaget. Min- och maxgränser kan tillämpas när det gäller att överföra pengar till och från ditt användarkonto, beroende på din historia med bolaget, betalningsmetod och andra faktorer som bestäms av företaget. Företaget kommer att debitera ditt användarkonto och/eller dina betalningsmedel när som helst mellan din begäran att köpa en lott och den tid under vilket företaget köper denna lott å dina vägnar. 
v.    Din förfrågan om att köpa en lott å dina vägnar förutsätter att det finns tillräckligt med medel på ditt användarkonto för att betala för en lott, eller tillhandahållande av betalningsmedel som tillåter betalning för en lott.
vi.    Skulle du inte ha tillräckligt med spelkrediter på ditt konto kommer betalningsmetoden att bearbetas vid slutförandet av din beställning. Om vi inte lyckas bearbeta transaktionen kommer du att bli informerad om detta. I händelse av att ditt kontosaldo är i negativt saldo godkänner du att en sådan skuld omedelbart ska betalas till företaget.
vii.    Företaget får när som helst debitera positiva saldon på ditt användarkonto för att betala av din skuld till företaget.
viii.    Företaget förbehåller sig rätten att begränsa eller vägra någon aktivitet och/eller begäran gjord av dig via ditt användarkonto.
ix.    Vi rekommenderar att du, som kortinnehavare skriver ut alla elektroniska transaktionsbekräftelser, spelregler, avbokningsregler och betalningsmetoder för förvaring och bokföringsändamål, för att undvika och/eller åtgärda eventuella administrationsfel och/eller missförstånd som kan uppstå ur ditt avtalsförhållande med oss.
x.    Du förstår att du kommer att motta elektronisk kommunikation från företaget, publicerad på webbplatsen och/eller skickad till dig via e-post. Alla sådana meddelanden kommer att betraktas som ”skriftligen” och kommer att betraktas mottaget av dig inom 24 timmar från den tidpunkt då meddelandet publicerades på webbplatsen eller skickades till dig via e-post. 

4.    Inaktivt konto:

i.    Ett “inaktivt konto” är ett användarkonto utan någon inloggnings- och/eller utloggningsaktivitet, inklusive köp av lotter under en period på 6 (sex) månader i följd.
ii.    Om du loggar in på ditt användarkonto under den ovan nämnda sexmånadersperioden skall ditt konto anses vara ”återaktiverat”, men företaget är inte skyldigt att återbetala pengar som redan har avlägsnats från kontot.
iii.    Om ditt konto är inaktivt under 6 (sex) månader förbehåller sig företaget rätten att avlägsna 50 % (femtio procent) av ditt spelsaldo, vilket även kan omfatta andra saldon på ditt konto vid den tidpunkten, varav 50 % skall förverkas till företaget. 
iv.    Om kontot är inaktivt i ytterligare 6 (sex) månader kommer ditt konto att betraktas som ett vilande konto. LuckyLottos förbehåller sig rätten att debitera en månatlig administrationsavgift motsvarande 10 % av ditt spelsaldo för underhåll av ditt användarkonto, vilket även kan omfatta något annat saldo på ditt konto. Den maximala avgiften kommer att vara det lägsta saldot på ditt konto eller en administrationsavgift.
v.    Kontots administrationsavgift debiteras så länge ett inaktivt användarkonto kräver betydande organisatoriska ansträngningar. LuckyLottos förbehåller sig rätten att emellanåt ändra avgiften.
vi.    Administrationsavgiften debiteras för 5 (fem) månader från den dag då kontot anses vara “vilande”. Därefter debiteras det ingen mer administrationsavgift och alla saldon kan avlägsnas från kontot efter att ett meddelande om detta har skickats till din registrerade e-postadress. 
LuckyLottos skall betala ut saldot på ditt konto till dig om instruktioner för betalning finns. Saldot på ditt konto kommer dock att överlåtas till företaget efter att rimliga ansträngningar att kontakta dig har misslyckats och/eller om du inte kan bli tillfredsställande lokaliserad. 
vii.    I de fall då kontot blir ett vilande konto eller ett inaktivt konto, och utan undantag från LuckyLottos rätt att beslagta och förverka eventuella medel på ditt konto, kan du kontakta LuckyLottos och lämna in en begäran om att återaktivera ditt konto och/eller returnera saldot till ditt konto. För att undvika missförstånd är LuckyLottos inte skyldig att acceptera din förfrågan, och en sådan begäran kommer att ses över i enlighet med relevanta fakta, omständigheter och bestämmelser i dessa regler och villkor.
viii.    Du kan ”återaktivera” ditt konto genom att: (i) göra en lyckad insättning; (ii) köpa en lott; eller (iii) spela/delta i någon av LuckyLottos produkter.

5.    Stänga ditt konto:

i.    Du kan stänga ditt användarkonto genom att kontakta företagets kundtjänst antingen via telefon eller e-post med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under fliken “Kundservice” på webbplatsen. Eventuella medel på användarkontot kommer att betalas till användaren.
ii.    Om ett befintligt användarkonto stängs kommer alla eventuella åtaganden som du redan ingått fortsätta att gälla.
iii.    En användare som önskar att få tillbaka medel i ett stängt, låst eller exkluderat konto uppmanas att kontakta kundservice.
iv.    Vid stängning av ett användarkonto på grund av spelmissbruk eller bedrägeri får användaren inte öppna ett nytt användarkonto. Företaget ansvarar inte för att användaren lyckas öppna ett nytt konto, och inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av detta. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst stänga ett användarkonto som brutit mot denna regel.
v.    Inaktiva användarkonton
a.    Företaget kommer att betrakta ett konto som vilande/inaktivt 6 månader efter den sista inloggningen på kontot.
b.    Om ett konto förblir vilande/inaktivt under längre än 18 (arton) månader kommer företaget att avaktivera/låsa kontot. Om kontot har ett saldo ska företaget försöka kontakta dig för att återbetala kvarvarande medel. Om detta inte är möjligt, efter rimliga försök att kontakta dig, då skall kvarvarande medel tillfalla företaget. 

6.    Ditt deltagande i en lotteridragning:

i.    Företaget utför köp av lotter till lotterier på din begäran och på dina vägnar.
ii.    Avgifter kommer att vara i enlighet med fastställda avgifter, som anges och visas på spelsidan och i utcheckningen på webbplatsen.
iii.    Din betalningsmetod kommer att bearbetas omedelbart efter att du har bekräftat din beställning eller när du väljer att köpa spelkrediter att använda på webbplatsen.
iv.    För transaktionssäkerhet använder vi SSL-kryptering. SSL (Secure Sockets Layer) är en säkerhetsteknologi för att upprätta en krypterad anslutning mellan en webbserver och en webbläsare. Denna anslutning ser till att alla data som skickas mellan en webbserver och en webbläsare hålls privat.
v.    En lott till en lotteridragning köps på din begäran och omfattas av regler och förordningar rörande online-transaktioner och bedrägeribekämpning. I händelse av bedräglig verksamhet från användarens sida, vars resultat har påverkat en lott, då skall denna lott tillfalla företaget och eventuella prispengar skall förverkas och tillhöra företaget. Pengar som sätts in på ett användarkonto anses vara en betalning för framtida lottköp och kan EJ återkallas. Dessutom återkallas inte medel som satts in på kundens användarkonto i form av ett kampanjerbjudande (inklusive, men inte begränsat till dubbla insättningar, ad-hoc-vinster eller lojalitetsbelöningar).
vi.    Det kommer att vara ditt ansvar att säkerställa att korrekta instruktioner ges till företaget för köp av lotter kan genomföras. Företaget tar inget ansvar för eventuella fel som kan ha uppstått på grund av felaktiga instruktioner.
vii.    När en lott har accepterats av vår server kan den inte annulleras av dig. En lott som har köpts via webbplatsen kommer bara att gälla när ett kvitto för denna lott visas på ditt användarkonto.
viii.    Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förlorade eller försenade transaktioner som orsakats av fel i datorsystem som används av företag som driver de lotterier som erbjuds, eller för andra dator- eller kommunikationsfel och/eller andra fel och/eller förseningar som kan förekomma i denna verksamhet.
ix.    Du bekräftar att det är omöjligt att fullständigt undvika fel eller brister när det gäller programvara. Om du får kännedom om att programvaran har ett uppenbart fel förbinder du dig att avstå från att använda den. Dessutom, så snart en användare blir medveten om sådana felaktigheter skall det skriftligen meddelas till företaget. Oavsett om du är medveten om sådana fel skall företaget inte vara betalningsansvarig för något till följd av en felaktig programvara, administrativa, hårdvarufel, tekniska svårigheter eller force majeure.
x.    Företaget kan inte hållas ansvarig om din beställning inkom för sent för en dragning. Det åligger den enskilde att se till att deras beställningar görs i tid för en dragning och att de är medvetna om dragningarnas stopptider. Om den enskilde inte får en beställningsbekräftelse via e-post (på grund av spelarens ISP eller någon annan anledning) måste de före stopptiden kontrollera sin egen transaktionshistorik på webbplatsen för att bekräfta deras lott. Företaget kan inte hållas ansvarig om din lott inkom för sent till en dragning, och du hade en vinnande nummerkombination i den dragningen. I ett sådant fall skulle din lott automatiskt vara med i nästa dragning.

7.    Pris & prispengar:

i.    Betalningar -
a.    Betalningar av vinster/prispengar kommer att göras så snart som möjligt. Ibland kan det uppstå förseningar på grund av säkerhetskontroller som görs av företaget och där företaget håller i sådana betalningar i enlighet med detta avtal.
ii.    Vinster/Prispengar -
a.    Företaget skall vara ansvarigt för att hämta ut prispengar. Dessa pengar skall betalas ut till dig minus eventuell ränta som kan ha uppstått, vilket görs inom 10 (tio) arbetsdagar efter att företaget har erhållit prispengarna från lotteriet, tombolalotteriet eller tillämpliga riskhanteringsföretag.
b.    Samtliga uttagna vinster betalas ut direkt till kundens bankkonto, i antingen pund, US dollar eller euro när de väl valt alternativet kontantuttag och lämnat in alla nödvändiga uppgifter. I vissa fall kan undantag göras angående form av utbetalning. Minimibelopp för uttag är €10. Det tillkommer inga extra avgifter för uttag av vinster som överstiger detta minimibelopp.
c.    Företaget utnyttjar tjänster av ett riskhanteringsföretag och / eller försäkringsbolag för att hantera och garantera någon av de potentiella vinster som härrör från något av spelen på webbplatsen upp till ett visst värde. Företaget skall vara föremål för vissa villkor i avtal med dessa parter som kan innebära förpliktelser som kräver att vinnaren lämnar ut verifikationsdokumentation och skriver under dokument som en förutsättning för betalning. Du försäkrar att du kommer att göra allt som är nödvändigt som en förutsättning för betalning om du skulle vinna. Företaget ska betala ut vinster till dig inom 10 (tio) arbetsdagar efter mottagandet från nämnda riskhanterare och/eller försäkringsbolag.
iii.    Vinster/Prispengar som härrör till jackpott och prisnivå 2 -
a.    Företaget förbehåller sig rätten att betala ut dessa vinster / prispengar i form av livränta under en rimlig tidsperiod.
b.    Vinnare av försäkrade LuckyLottos-lotter i jackpottnivån skall, i förekommande fall, dela sina vinster proportionellt med vinnare från de nationella lotterierna.
c.    Alla vinnare av försäkrade LuckyLottos-lotter i prisnivå två kommer att få sitt pris utbetalt enligt prissumman som anges på resultatsidan.
iv.    Slutgiltigt beslut -
a.    I händelse av att det råder en diskrepans mellan resultatet som visas på din programvara och företagets serverprogramvara, skall det resultat som har publicerats av det officiella statliga lotteriet gälla.

8.    Leverans, ändringar, återbetalningar & avbeställningar:

i.    Leverans -
a.    Lotter som köps på din begäran väljs av dig på spelsidan på webbplatsen, eller från en framtida tidpunkt som du anger på spelsidan om det behövs. Vi kan inte behandla lotter till en dragning efter att tiden för spelstopp som anges på spelsidan har passerat. Webbplatsen ändrar automatiskt över till nästa tillgängliga dragningsdatum vid spelstopp. En orderbekräftelse kommer omedelbart att skickas via e-post till dig och företaget tar inget ansvar för förluster eller bristande prestanda hos spelarnas internetleverantör eller något annat tekniskt fel och/eller fel och/eller förseningar.
ii.    Annullering av din beställning om du ångrar dig -
a.    Vi kommer att se över möjligheten att annullera dina lotter och ersätta dem med spelkrediter eller kuponger på följande villkor:
i.    Din beställning är legitim (icke bedräglig) och
ii.    Lotterna har ännu inte köpts (betalningen har ännu inte behandlats).
b.    Utifrån en utvärdering av ovanstående villkor kommer vi att annullera beställningen förutsatt att det finns tid att genomföra en sådan begäran. Vänligen notera att köp av lotter görs under hela dagen och när de väl har köpts kan vi inte annullera beställningen. För att ansöka om en annullering av din beställning, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på info@luckylottos.com.
iii.    Återbetalningar
a.    Företaget kommer att tillåta och bearbeta en återbetalning på följande villkor:
i.    Du har av misstag blivit debiterad ett felaktigt belopp och du kan ge oss ett skriftligt bevis på detta.
1.    En begäran om återbetalning skall skickas till info@luckylottos.com så snart som möjligt efter händelsen, men inte senare än 30 dagar.
2.    När företaget har mottagit din begäran om återbetalning kommer den att ses över och du kommer att bli kontaktad inom 72 timmar efter mottagandet av din begäran med ett godkännande eller avslag. Detta beslut skall vara slutgiltigt och bindande för dig.
b.    Ändringar -
i.    Företaget kan inte ändra beställda lotter. Företaget kan endast annullera lotter och ersätta dem med samma värde i spelkrediter eller kuponger (se ii ovan).

9.    Finansinstitut:

i.    Företaget är inte ett finansinstitut och därmed är alla insättningar som görs på ditt användarkonto inte föremål för ränta.
ii.    Företaget ger inte råd om skatt och/eller juridiska frågor. Användare som vill få råd om skatt och juridiska frågor uppmanas att kontakta en juridisk rådgivare.
10.    Skatt:
Vinnarna bör notera att vinster hos nationella lotterier är föremål för värdlandets beskattning, samma skall dras av nämnda nationella lotterier före utbetalning till företaget. Följaktligen skall en utbetalning av företaget till en vinnare endast återspegla ett sådant skatteavdrag av värdlandet. Vinnarna bör vara medvetna om, och är härmed informerade om att ovannämnda utbetalningar inte väger in eventuella ytterligare skattemässiga konsekvenser i vinnarens hemland.

11.    Immaterialrätt:

i.    Du accepterar och godkänner att all laglig rätt, titel och intresse i immateriella rättigheter är vår egendom. All användning av vår immaterialrätt utan skriftligt medgivande är inte tillåtet. Du samtycker till att inte (och samtycker till att inte hjälpa eller underlätta för tredje part att) kopiera, reproducera, överföra, publicera, visa, distribuera, kommersiellt exploatera, eller manipulera med vår immaterialrätt på något sätt.
ii.    Du bekräftar och samtycker till att material och innehåll på webbplatsen är tillgängligt för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. All annan användning av sådant material och innehåll är strängt förbjudet.
iii.    Vi beviljar dig härmed en licens att använda vår programvara strikt och endast i syfte att delta, med förbehåll att du följer dessa regler och villkor. Alla rättigheter till programvaran är reserverade, och du kan endast använda programvaran som licensieras till dig.

12.    Ansvarsfriskrivning:

i.    Företaget och dess tillhörande varumärken är inte associerade med The UK National Lottery eller sponsrade av Camelot Group eller UK National Lottery Commission, MUSL, Sisal eller något annat företag som driver de lotterier som erbjuds.
ii.    Alla jackpottbelopp som visas på hemsidan för amerikanska ‘Powerball’ och ‘Mega-Millions’ multi-statliga lotterier (MUSL) kommer att vara representerade på det relevanta företagets hemsida med MUSLs annuitetsvärde. Jackpottvinster från dessa två lotterier kommer att betalas ut av företaget i det aktuella kontanta värdet av annuitetsbeloppet vid tidpunkten för vinsten.
iii.    All kundinformation kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att säljas till tredje part, om inte användaren samtycker till att deras identiteter och uppgifter används i marknadsföringssyfte.
iv.    Företaget tar inget ansvar för eventuella skador hos användaren som orsakats genom avlyssning eller missbruk av någon information som överförs via internet.
v.    Företaget förbehåller sig rätten att när som helst, lösa eventuella tvister på eget gottfinnande, i enlighet med principerna om laglig rätt.
vi.    Företaget lämnar inga garantier, utryckliga eller underförstådda, om de juridiska rättigheterna för användaren att använda företagets tjänster, och inte heller skall någon av företagets anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, affiliates, dotterbolag, reklambyråer, marknadsföringsbyråer eller andra byråer, mediapartners, agenter eller återförsäljare ha befogenhet att göra någon sådan representation eller garanti. Användaren får inte använda tjänsterna, öppna, använda eller återanvända ett användarkonto, besöka webbplatsen, acceptera några vinster/prispengar om användaren inte helt förstår och samtycker till företagets regler och villkor, som kan ändras då och då.
vii.    Företaget varken erkänner eller accepterar något ansvar för skador och / eller förluster hos en användare och / eller tredje part som orsakats direkt och / eller indirekt på grund av att en användare:
a.    gör insättningar till sitt användarkonto via en tredje parts kort eller konto;
b.    begär uttag från sitt användarkonto till en tredje parts konto;
c.    lämnar felaktiga uppgifter om hans / hennes personliga konto i syfte att göra uttag från sitt användarkonto;
d.    tillåter en tredje part att använda användarkontot för att göra insättningar eller uttag från sitt användarkonto.
viii.    Anslutningen till webbplatsen och deltagande av användaren i någon tjänst är under användarens ansvar.
ix.    Företaget varken erkänner eller accepterar något ansvar för skador och/eller förluster hos en användare och/eller tredje part som orsakats direkt och/eller indirekt på grund av:
a.    misstag, tryckfel, feltolkning, hörfel, felläsning, felöversättning, stavfel, läsfel, transaktionsfel, tekniska fel, registreringsfel, uppenbara fel, annullering av ett spel av någon anledning, Force Majeure och / eller någon annan liknande händelse;
b.    bryter mot företagets regler och villkor;
c.    maskopi och / eller kriminell aktivitet;
d.    rådgivning av företaget;
e.    fel i företagets datorsystem eller någon del därav; förseningar, förluster, fel eller brister som resulterat från brister i telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem; och / eller
f.    finansiell risk och förlust, inklusive men inte begränsat till variationer i valutakurser.
x.    Användaren förstår att de tjänster som erbjuds på webbplatsen endast är för underhållning. Användningen av våra tjänster sker frivilligt av användaren, efter eget godtycke och på egen risk. Användarens intresse för webbplatsen är endast för hans/hennes personliga underhållning. All annan användning av företagets tjänster och/eller webbplats av användaren är förbjudet.
xi.    Dessa regler och villkor utgör hela avtalet mellan företaget och användaren. Om det föreligger skillnader mellan den engelskspråkiga versionen av dessa regler och villkor och andra språkversioner, ska den engelskspråkiga versionen gälla.
xii.    Engelska:
a.    Observera att du just nu läser 2016 års upplaga av våra regler och villkor. Den här upplagan gäller från den 11:e januari 2016.
b.    Den officiella texten i dessa regler och villkor ska hållas av företaget på engelska. I händelse av en konflikt mellan den engelskspråkiga versionen och andra språkversioner skall den engelskspråkiga versionen gälla.
c.    Företaget upprätthåller officiellt dessa regler och villkor på engelska och har fullt ansvar för riktigheten i den engelskspråkiga versionen.
d.    Företaget har inget ansvar för någon som helst felöversättning i andra språkversioner än engelska för dessa regler och villkor, och inte heller för skador som uppkommit hos användaren som följd av en felöversättning.
xiii.    Kontohavaren förstår att företaget förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort någon av dess tjänster när som helst och/eller att ändra dessa villkor när som helst. Din fortsatta användning av företagets tjänster efter en sådan ändring skall anses som att du godkänner våra ändrade regler och villkor.
xiv.    Du bekräftar att din underlåtenhet att följa detta avtal kan leda till diskvalificering och/eller stängning av ditt användarkonto, förverkande av medel och/eller rättsliga åtgärder mot dig.
xv.    Företaget anser att dessa regler och villkor är rättvisa. Om du har frågor om dem eller om någon av våra tjänster, vänligen kontakta kundservice. Observera att all korrespondens och telefonsamtal kan registreras.
xvi.    Dessa regler och villkor är personliga för dig och får inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig utan skriftligt medgivande från företaget. Vi förbehåller oss rätten att överlåta, överföra eller delegera någon av våra rättigheter och skyldigheter i detta avtal till en tredje part utan någon förvarning.
xvii.    I händelse av en ändring av kontroll, sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar i företaget kan ditt användarkonto och tillhörande data vara en del av de tillgångar som överförs till köparen eller den förvärvade parten. I ett sådant fall kommer vi att förse dig med information om detta via e-post eller ett meddelande på vår webbplats som förklarar dina alternativ när det gäller överföringen av ditt användarkonto.

 • Jackpot
  Jackpott
  € 69 000 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  Dragningsdatum
  2017/02/28
  Dragningstid
  23:59
  Pris: € 2,50
 • Jackpot
  Jackpott
  € 38 000 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  • :
  • :
  • :
  Pris: € 2,50
 • Jackpot
  Jackpott
  € 37 000 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  Dragningsdatum
  2017/02/28
  Dragningstid
  21:00
  Pris: € 3,00
 • Jackpot
  Jackpott
  € 23 000 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  Dragningsdatum
  2017/03/03
  Dragningstid
  21:30
  Pris: € 2,25
 • Jackpot
  Jackpott
  € 11 900 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  Dragningsdatum
  2017/02/28
  Dragningstid
  21:00
  Pris: € 2,00
 • Jackpot
  Jackpott
  € 1 000 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  • :
  • :
  • :
  Pris: € 1,00
 • Jackpot
  Jackpott
  € 200 000
  Återstående tid till nästa dragning:
  • :
  • :
  • :
  Pris: € 1,00
 • Jackpot
  Jackpott
  Väntar på resultat
  Återstående tid till nästa dragning:
  Dragningsdatum
  2017/02/28
  Dragningstid
  21:00
  Pris: € 3,00
Du är på väg att aktivera wheeling-system. Vill du fortsätta?

Med wheeling-system kan du lägga till extra nummer till din spelrad.

No Yes

Våra Regler och VillkorAcceptera Regler och Villkor

Våra Regler och Villkor

Tack. Din FICA-status är verifierad!OK

Vänligen uppdatera din webbläsare eller använd Chrome eller Firefox.OK
USA Powerball
Jackpott:  € 38 miljoner
1
Antal rader per dragning
2
Antal spelveckor
3
Välj dragningsdag
Kostnad
 
SuperEnalotto
Jackpott:  € 11,9 miljoner
1
Antal rader per dragning
2
Antal spelveckor
3
Välj dragningsdag
Kostnad
 
Mega Millions
Jackpott:  € 69 miljoner
1
Antal rader per dragning
2
Antal spelveckor
3
Välj dragningsdag
Kostnad
 
EuroMillions
Jackpott:  € 37 miljoner
1
Antal rader per dragning
2
Antal spelveckor
3
Välj dragningsdag
Kostnad
 
Lucky 12
Jackpott:  € 1 miljon
1
Antal rader per dragning
2
Dragningar
Kostnad
 
SuperEna Max
Jackpott:  € 0
1
Antal rader per dragning
2
Antal spelveckor
Välj dragningsdag
Kostnad
 
Lucky 9
Jackpott:  € 200 000
1
Antal rader per dragning
2
Dragningar
Kostnad
 
EuroJackpot
Jackpott:  € 23 miljoner
1
Antal rader per dragning
2
Antal spelveckor
3
Välj dragningsdag
Kostnad
 

Vi har goda nyheter! Snart kommer du att kunna spela på ännu fler lotterier, inklusive det spanska Jullotteriet med enorma €2.3 miljarder i prispott...! Det låter väl bra?

Vi har arbetat bakom kulisserna för att ge dig en ännu bättre upplevelse. Inom kort kommer vi att lansera en ny webbplats som erbjuder ännu fler lotterier och generösa erbjudanden. Håll utkik i din inkorg för mer info inom kort.

Fram till dess kan du fortfarande spela på dina favoritlotterier här!

Säg HEJ till FatCatLottos!


Du har alltid litat på LuckyLottos.com, men en ny spännande upplevelse väntar nu dig på FatCatLottos.com där du kan fortsätta att spela på världens största jackpottar!

Från och med den 31 oktober kommer ditt konto på LuckyLottos.com inte längre att vara tillgängligt, så vi uppmanar dig att köpa lotter för dina sista krediter eftersom ditt kontosaldo inte kommer att överföras.

För att komma igång, besök FatCatLottos.com. De kommer att fördubbla dina pengar vid din första insättning. Missa inte detta, öppna ett konto redan nu!

Nu kan du spela på världens största lotterier hos FatCatLottos.com. Öppna ditt konto nu och få din exklusiva välkomstbonus!

Vänligen kontakta kundservice om du har krediter eller vinster kvar på ditt LuckyLottos.com-konto.

Livehjälp